Informacja 20120615

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:
 „Dostawę  wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”  w Białowieży” .  Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Dostawę wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone następujące ważne oferty: 1. Oferta Nr 1 : z „FRANKO”  Kowalewicz  Sp. J. ,  15 – 111  Białystok, Al. 1000 – lecia  Państwa Polskiego 4  Hurtownia Drobiu, Mięsa i Wędlin,   z ceną ofertową brutto 91.432,55  zł (w tym VAT). Oferta uzyskała punków: 100. 2.Oferta Nr 2: z „M” Zakład Masarski D. i  I.  Pachwicewicz Sp. J.  17 – 100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A,  z ceną ofertową  brutto  97.720,56 zł ( w tym VAT). Oferta uzyskała punktów: 93,60. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 z „FRANKO” Kowalewicz Sp. J. 15-111  Białystok, Al.1000 – lecia Państwa Polskiego 4, Hurtownia Drobiu,Mięsa i Wędlin  przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto  91.432,55  zł (w tym VAT). 

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży 
mgr Mikołaj Golonko
Białowieża, dnia 15.06. 2012 r.

Informacja 20120423

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”  w Białowieży” .  Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:  „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone trzy  oferty niepodlegające odrzuceniu. Jedynym kryterium była cena - 100% .1.Oferta Nr 1: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122, Magazyn Nr 20 w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 52.  Cena  ofertowa brutto (w tym VAT) = 83263,96 zł. Oferta uzyskała  punktów : 96,40 . 2. Oferta  Nr 2: Arhelan Burzyńscy  Spółka Jawna 17-100  Bielsk Podlaski, ul. Piłsudskiego 43. Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 105875,71 zł. Oferta uzyskała  punktów: 75,80. 3. Oferta Nr 3: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4. Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 80254,14 zł.Oferta uzyskała  punktów: 100. Jako najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, wybrano Ofertę Nr  3 , przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto (w tym VAT) ogółem: 80254,14 zł,   z Firmy:  Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15 – 959  Białystok, ul. Handlowa 4.      

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży
mgr Mikołaj Golonko        

Białowieża, dnia:23.04.2012 r. 
                                                                                               

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:
„Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” . Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Jedynym kryterium była cena - 100%

Czytaj więcej: INFORMACJA

OGŁOSZENIE 20050720

Nr DPS-II-230/2/05/M
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym do 60.000 euro.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE 20050720

OGŁOSZENIE 20110214

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ROKITNIK” W BIAŁOWIEŻY UL. CENTURA 2, TEL. 85 6812424 SPRZEDA : Samochód Daewoo – FSO Truck Plus 1,6 rok produkcji 1997, Nr rej. BID 4746, przebieg: 92192 km, za cenę nie niższą niż: 500,00 zł.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE 20110214


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5