Informacja 4 2015-06-22

 Nr DPS-II-230/10/W/15     

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na „Dostawęartykułówmięsnych:wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.     

     W Części  IV.  „Mięso wieprzowe i podroby”  złożono niżej wymienione oferty: 

 - Oferta Nr 1: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 28 448,11   zł.

 - Oferta Nr 2 :  „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1. 

Cena brutto oferty = 22 857,29  zł.       

  - Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103  Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.  

Cena brutto oferty =  24 977,56  zł.       

      W Części  IV   jako najkorzystniejszą     wybrano ofertę Nr  2,  z Firmy: „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1    przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

                                                                             Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieżymgr Mikołaj Golonko

 Białowieża, dnia 22.06.2015 r.

Informacja 3 2015-06-22

Nr DPS-II-230/9/W/15     

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na „Dostawę artykułów mięsnych:wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.   

W Części III.  „Mięso drobiowe”  złożono niżej wymienione oferty:  

- Oferta Nr 1: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty =  11 207,35  zł. 

- Oferta Nr 2 :  „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1. 

Cena brutto oferty = 9 019,79   zł.       

- Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103  Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.  

Cena brutto oferty = 9 394,72  zł.      

                   W Części  III   jako najkorzystniejszą     wybrano ofertę Nr 2,  z  Firmy: „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1    przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

                                                                            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieżymgr Mikołaj Golonko

 Białowieża, dnia 22.06.2015r.

Informacja 1 2015-06-22

 Nr DPS-II-230/7/W/15   

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na „Dostawę artykułów mięsnych:wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.   

          W Części I.  „Wędliny wieprzowe” złożono niżej wymienione oferty: 

- Oferta Nr 1: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 32 017,93 zł.

- Oferta Nr 2 :  „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1. 

Cena brutto oferty = 24 727,41 zł.                 

- Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103  Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.  

Cena brutto oferty = 26 258,72 zł.      

                   W Części I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2, z Firmy: „SOKOŁÓW' S.A  08 – 300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1   , przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

                                                                            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieżymgr Mikołaj Golonko

 Białowieża, dnia 22.06.2015 r.

Informacja 2 2015-06-22

 Nr DPS-II-230/8/W/15   

 INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na „Dostawę artykułów mięsnych:wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.    

     W Części II.  „Wędliny drobiowe” złożono niżej wymienione oferty:  

Oferta Nr 1: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 1 431,37  zł.

Oferta Nr 2 :  „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1. 

Cena brutto oferty = 1 140,10  zł.                  

Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103  Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.  

Cena brutto oferty = 895,58 zł.      

                    W Części II   jako najkorzystniejszą     wybrano ofertę Nr 3,  z  Firmy: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103  Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d. ,  przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

                                                                             Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieżymgr Mikołaj Golonko

 Białowieża, dnia 22.06.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty - art. mleczarskie

Nr DPS-II-230/ 08/M/15

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na:
 „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”  w Białowieży” . 

                   Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 uprzejmie informuje, że w postępowaniu na:
 „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu.

1. Oferta Nr 1: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122,
 - Cena  ofertowa brutto (w tym VAT) = 50 976,63  zł.

2. Oferta Nr 2: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4.
 - Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 53 185,29 zł.
  Jako najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, wybrano Ofertę Nr  1, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto (w tym VAT) ogółem: 50 976,63  zł, z Firmy:  Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA , 18 – 200  Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122.
 


                                                                                                           Dyrektor
                                                                                         Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”
                                                                                                        w Białowieży

                                                                                                   mgr Mikołaj Golonko
                               
                                                                             
Białowieża, dnia: 07.04.2015 r.

Podkategorie


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5