Informacja 2 2015-06-22

 Nr DPS-II-230/8/W/15   

 INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na „Dostawę artykułów mięsnych:wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.    

     W Części II.  „Wędliny drobiowe” złożono niżej wymienione oferty:  

Oferta Nr 1: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 1 431,37  zł.

Oferta Nr 2 :  „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1. 

Cena brutto oferty = 1 140,10  zł.                  

Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103  Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.  

Cena brutto oferty = 895,58 zł.      

                    W Części II   jako najkorzystniejszą     wybrano ofertę Nr 3,  z  Firmy: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103  Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d. ,  przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

                                                                             Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieżymgr Mikołaj Golonko

 Białowieża, dnia 22.06.2015 r.

Informacja 1 2015-06-22

 Nr DPS-II-230/7/W/15   

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na „Dostawę artykułów mięsnych:wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.   

          W Części I.  „Wędliny wieprzowe” złożono niżej wymienione oferty: 

- Oferta Nr 1: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 32 017,93 zł.

- Oferta Nr 2 :  „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1. 

Cena brutto oferty = 24 727,41 zł.                 

- Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103  Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.  

Cena brutto oferty = 26 258,72 zł.      

                   W Części I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2, z Firmy: „SOKOŁÓW' S.A  08 – 300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1   , przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

                                                                            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieżymgr Mikołaj Golonko

 Białowieża, dnia 22.06.2015 r.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

Nr DPS-II-230/8/W/14

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę artykułów mięsnych: wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

W Części I. „Wędliny wieprzowe” złożono niżej wymienione oferty: 

1. Oferta Nr 1 : „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 29.702,61 zł.

2. Oferta Nr 2: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 31745,20 zł.

3. Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 29.400,84 zł.

W Części I jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Nr 3, z Firmy „AL BA” Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży

mgr Mikołaj Golonko

Białowieża, dnia 11.06.2014 r.

 

Nr DPS-II-230/9/W/14

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę artykułów mięsnych: wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

W Części II. „Wędliny drobiowe” złożono niżej wymienione oferty:

1. Oferta Nr 1 : „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 4.338,18 zł.  

2. Oferta Nr 2: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 5.353,69 zł.

 3.Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 4.362,33 zł.

W Części II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, z

SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1 przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży 

mgr Mikołaj Golonko

 

 

Białowieża, dnia 11.06.2014 r.

 

Nr DPS-II-230/10/W/14

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę artykułów mięsnych: wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

W Części III. „Mięso drobiowe” złożono niżej wymienione oferty:  

1.Oferta Nr 1 : „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 8.281,35 zł.

2. Oferta Nr 2: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 9.731,93 zł.

3. Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 8681,24 zł.

W Części III jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, z

SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1 przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży

 mgr Mikołaj Golonko

 

 

Białowieża, dnia 11.06.2014 r.

 

Nr DPS-II-230/11/W/14

 INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę artykułów mięsnych: wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

W Części IV. „Mięso wieprzowe i podroby” złożono niżej wymienione oferty:  

1. Oferta Nr 1 : „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 28.675,50 zł.

2. Oferta Nr 2: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 33.103,90 zł.

3. Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 30.736,65 zł.

W Części IV jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, z

SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1 przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży

mgr Mikołaj Golonko

 

Białowieża, dnia 11.06. 2014 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty - art. mleczarskie

Nr DPS-II-230/ 08/M/15

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na:
 „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”  w Białowieży” . 

                   Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 uprzejmie informuje, że w postępowaniu na:
 „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu.

1. Oferta Nr 1: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122,
 - Cena  ofertowa brutto (w tym VAT) = 50 976,63  zł.

2. Oferta Nr 2: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4.
 - Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 53 185,29 zł.
  Jako najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, wybrano Ofertę Nr  1, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto (w tym VAT) ogółem: 50 976,63  zł, z Firmy:  Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA , 18 – 200  Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122.
 


                                                                                                           Dyrektor
                                                                                         Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”
                                                                                                        w Białowieży

                                                                                                   mgr Mikołaj Golonko
                               
                                                                             
Białowieża, dnia: 07.04.2015 r.

OGŁOSZENIE o przetargu

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ROKITNIK” W BIAŁOWIEŻY UL. CENTURA 2, TEL. 85 6812424 OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ :

  • Samochodu Daewoo Nubira 1,6 SX Kat. Nr rej. BHA K 173, rok prod. 1998, przebieg 234.736 km, cenawywoławcza 2.900,00 zł. brutto,

  • Przyczepy lekkiej Wiola, W-600/C/0, nr rej. BHA 60PA, rok produkcji 2010 , cena wywoławcza 4.000,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu: 25.04. 2014 r.o godz. 11,oo w świetlicy Nr 20 w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, ul. Centura 2.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie tut. Domu najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10,oo, oraz wypowiedzenie przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC z chwilą nabycia pojazdu – podpisania umowy kupna –sprzedaży pojazdu.

Oględzin pojazdu można dokonać w dniu przetargu w godz. 9,oo – 10,oo.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej plus kwotę jednego postąpienia, a także gdy nabywca pojazdu nie wypowie umowy ubezpieczenia OC i nie podpisze umowy kupna –sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za braki lub wady ukryte.

Jednocześnie zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Podkategorie


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5