Ogłoszenie o wyborze oferty - art. mleczarskie

Nr DPS-II-230/ 08/M/15

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na:
 „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”  w Białowieży” . 

                   Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 uprzejmie informuje, że w postępowaniu na:
 „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu.

1. Oferta Nr 1: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122,
 - Cena  ofertowa brutto (w tym VAT) = 50 976,63  zł.

2. Oferta Nr 2: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4.
 - Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 53 185,29 zł.
  Jako najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, wybrano Ofertę Nr  1, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto (w tym VAT) ogółem: 50 976,63  zł, z Firmy:  Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA , 18 – 200  Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122.
 


                                                                                                           Dyrektor
                                                                                         Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”
                                                                                                        w Białowieży

                                                                                                   mgr Mikołaj Golonko
                               
                                                                             
Białowieża, dnia: 07.04.2015 r.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

Nr DPS-II-230/8/W/14

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę artykułów mięsnych: wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

W Części I. „Wędliny wieprzowe” złożono niżej wymienione oferty: 

1. Oferta Nr 1 : „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 29.702,61 zł.

2. Oferta Nr 2: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 31745,20 zł.

3. Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 29.400,84 zł.

W Części I jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Nr 3, z Firmy „AL BA” Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży

mgr Mikołaj Golonko

Białowieża, dnia 11.06.2014 r.

 

Nr DPS-II-230/9/W/14

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę artykułów mięsnych: wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

W Części II. „Wędliny drobiowe” złożono niżej wymienione oferty:

1. Oferta Nr 1 : „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 4.338,18 zł.  

2. Oferta Nr 2: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 5.353,69 zł.

 3.Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 4.362,33 zł.

W Części II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, z

SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1 przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży 

mgr Mikołaj Golonko

 

 

Białowieża, dnia 11.06.2014 r.

 

Nr DPS-II-230/10/W/14

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę artykułów mięsnych: wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

W Części III. „Mięso drobiowe” złożono niżej wymienione oferty:  

1.Oferta Nr 1 : „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 8.281,35 zł.

2. Oferta Nr 2: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 9.731,93 zł.

3. Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 8681,24 zł.

W Części III jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, z

SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1 przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży

 mgr Mikołaj Golonko

 

 

Białowieża, dnia 11.06.2014 r.

 

Nr DPS-II-230/11/W/14

 INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę artykułów mięsnych: wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

W Części IV. „Mięso wieprzowe i podroby” złożono niżej wymienione oferty:  

1. Oferta Nr 1 : „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 28.675,50 zł.

2. Oferta Nr 2: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 33.103,90 zł.

3. Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 30.736,65 zł.

W Części IV jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, z

SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1 przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży

mgr Mikołaj Golonko

 

Białowieża, dnia 11.06. 2014 r.

Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy

 

DPS-II-230/12/O/13

INFORMACJA

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” .

Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone następujące ważne oferty:
1. Oferta Nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”, 07-200 Wyszków ul. Serocka 11 A.

z ceną: 3597,75 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego, która otrzymała: 99,40 punktów.

2. Oferta Nr 2 złożona przez:

P. P. H. U. „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, 17 – 200 Hajnówka, ul. Targowa 84,

z ceną: 3578,07 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego, która otrzymała: 100 punktów.

 

W związku z tym, że jedynym kryterium była cena 100 %, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 przedstawiającą najniższą cenę: 3578,07 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego, złożoną przez: P.P.H.U. „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, 17-200 Hajnówka, ul. Targowa 84. DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży

mgr Mikołaj Golonko

 

Białowieża, dnia 06.11.2013 r.

OGŁOSZENIE o przetargu

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ROKITNIK” W BIAŁOWIEŻY UL. CENTURA 2, TEL. 85 6812424 OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ :

  • Samochodu Daewoo Nubira 1,6 SX Kat. Nr rej. BHA K 173, rok prod. 1998, przebieg 234.736 km, cenawywoławcza 2.900,00 zł. brutto,

  • Przyczepy lekkiej Wiola, W-600/C/0, nr rej. BHA 60PA, rok produkcji 2010 , cena wywoławcza 4.000,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu: 25.04. 2014 r.o godz. 11,oo w świetlicy Nr 20 w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, ul. Centura 2.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie tut. Domu najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10,oo, oraz wypowiedzenie przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC z chwilą nabycia pojazdu – podpisania umowy kupna –sprzedaży pojazdu.

Oględzin pojazdu można dokonać w dniu przetargu w godz. 9,oo – 10,oo.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej plus kwotę jednego postąpienia, a także gdy nabywca pojazdu nie wypowie umowy ubezpieczenia OC i nie podpisze umowy kupna –sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za braki lub wady ukryte.

Jednocześnie zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

INF. o wyborze oferty

 

Nr DPS-II-230/17/W/13

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

 

W Część I. „Wędliny wieprzowe” złożono niżej wymienione oferty:

 

1. Oferta Nr 2 : „FRANKO” Kowalewicz Sp. J. , 15 – 111 Białystok, Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 4, Hurtownia Drobiu, Mięsa i Wędlin.

Cena brutto oferty = 42.157,50 zł.

41.526,03

-------------------- = 0,985 x 100% x 100 pkt. = 98,50 punktów.

42.157,50 zł

 

2. Oferta Nr 3: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 46.761,27 zł.

41.526,03 zł

-------------------- = 0,888 x 100% x 100 pkt. = 88,80punktów.

46.761,27 zł

 

3. Oferta Nr1: Firma: „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 41.526,03 zł.

41.526,03 zł

-------------------- = 1,000 x 100% x 100 pkt. = 100punktów.

41.526,03 zł

 

4. Oferta Nr 4: Firma: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 42.380,10 zł.

41.526,03 zł

------------------ = 0,979 x 100% x 100 pkt. = 97,90punktów.

42.380,10 zł

 

WCzęści I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, z Firmy „SOKOŁÓW” S. A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto: 41.526,03 zł.

 

 

 

Zastępca Dyrektora

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

  

Nr DPS-II-230/18/W/13

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawęwędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

 

W Części II. „Wędliny drobiowe” złożono niżej wymienione oferty:

 

1. Oferta Nr 2 : „FRANKO” Kowalewicz Sp. J. , 15 – 111 Białystok, Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 4, Hurtownia Drobiu, Mięsa i Wędlin.

Cena brutto oferty = 4.207,88 zł.

 

4.096,05

-------------------- = 0,973 x 100% x 100 pkt. = 97,30 punktów.

4.207,88 zł

 

 

2. Oferta Nr 3: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 5.624,86 zł.

 

4.096,05 zł

-------------------- = 0,728 x 100% x 100 pkt. = 72,80punktów.

5.624,86

 

3. Oferta Nr1: Firma: „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 4.103,09 zł.

4.096,05 zł

-------------------- = 0,998 x 100% x 100 pkt. = 99,80 punktów.

4.103,09 zł

 

4. Oferta Nr 4: Firma: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 4.096,05 zł.

4.096,05 zł

------------------ = 1,00 x 100% x 100 pkt. = 100punktów.

4.096,05 zł

 

 

W Części II jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Nr 4, z Firmy „AL BA” Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto:4.096,05 zł.

 

Zastępca Dyrektora

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

 

 

Raisa Dawidziuk

Białowieża, dnia 14.06.2013 r.

 

Nr DPS-II-230/19/W/13

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawęwędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

 

 

 

W Części III. „Mięso drobiowe” złożono niżej wymienione oferty:

 

 

 

1. Oferta Nr 2 : „FRANKO” Kowalewicz Sp. J. , 15 – 111 Białystok, Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 4, Hurtownia Drobiu, Mięsa i Wędlin.

 

Cena brutto oferty = 13.763,40 zł.

 

 

 

12.996,90 zł

 

-------------------- = 0,944 x 100% x 100 pkt. = 94,40 punktów.

 

13.763,40 zł

 

 

 

 

 

2. Oferta Nr 3: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

 

Cena brutto oferty = 14.022,98 zł.

 

 

 

12.996,90 zł

 

-------------------- = 0,926 x 100% x 100 pkt. = 92,60 punktów.

 

14.022,98 zł

 

 

 

3. Oferta Nr1: Firma: „SOKOŁÓW” S.A., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

 

Cena brutto oferty = 12.996,90 zł.

 

12.996,90 zł

 

-------------------- = 1,000 x 100% x 100 pkt. = 100 punktów.

 

12.996,90

 

 

 

4. Oferta Nr 4: Firma: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

 

Cena brutto oferty = 14.499,45 zł.

 

12.996,90 zł

 

------------------ = 0,896 x 100% x 100 pkt. = 89,60punktów.

 

14.499,45 zł

 

 

 

W Części III jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 z Firmy: „SOKOŁÓW” S.A., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1, przedstawiającą najniższa cenę ofertową brutto: 12.996,90 zł.

 

 

 

Zastępca Dyrektora

 

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

 

 

 

 

 

Raisa Dawidziuk

 

Białowieża, dnia 14.06.2013 r.

 

Nr DPS-II-230/20/W/13

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawęwędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

 

 

 

W Części IV. „Mięso wieprzowe, wołowe i podroby” złożono niżej wymienione oferty:

 

 

 

1. Oferta Nr 2 : „FRANKO” Kowalewicz Sp. J. , 15 – 111 Białystok, Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 4, Hurtownia Drobiu, Mięsa i Wędlin.

 

Cena brutto oferty = 48.686,40 zł.

 

 

 

40.440,75

 

-------------------- = 0,830 x 100% x 100 pkt. = 83,00 punktów.

 

48.686,40 zł

 

 

 

 

 

2. Oferta Nr 3: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

 

Cena brutto oferty = 45.462,21 zł.

 

 

 

40.440,75 zł

 

-------------------- = 0,889 x 100% x 100 pkt. = 88,90 punktów.

 

45.462,21 zł

 

 

 

3. Oferta Nr1: Firma: „SOKOŁÓW” S.A., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

 

Cena brutto oferty = 43.604,51 zł.

 

40.440,75 zł

 

-------------------- = 0,927 x 100% x 100 pkt. = 92,70punktów.

 

43.604,51

 

 

 

4. Oferta Nr 4: Firma: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

 

Cena brutto oferty = 40.440,75 zł.

 

40.440,75 zł

 

------------------ = 1,000 x 100% x 100 pkt. = 100punktów.

 

40.440,75 zł

 

 

 

W Części IV jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 z Firmy: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto: 40.440,75 zł.

 

 

 

Zastępca Dyrektora

 

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

 

 

 

 

 

Raisa Dawidziuk

 

Białowieża,dnia 14.06.2013 r.

 

 

 

Raisa Dawidziuk

Białowieża, dnia 14.06.2013 r.

Podkategorie


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5