Informacja 4 2015-06-22

 Nr DPS-II-230/10/W/15     

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na „Dostawęartykułówmięsnych:wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.     

     W Części  IV.  „Mięso wieprzowe i podroby”  złożono niżej wymienione oferty: 

 - Oferta Nr 1: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 28 448,11   zł.

 - Oferta Nr 2 :  „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1. 

Cena brutto oferty = 22 857,29  zł.       

  - Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103  Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.  

Cena brutto oferty =  24 977,56  zł.       

      W Części  IV   jako najkorzystniejszą     wybrano ofertę Nr  2,  z Firmy: „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1    przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

                                                                             Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieżymgr Mikołaj Golonko

 Białowieża, dnia 22.06.2015 r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5