Informacja 1 2015-06-22

 Nr DPS-II-230/7/W/15   

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na „Dostawę artykułów mięsnych:wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.   

          W Części I.  „Wędliny wieprzowe” złożono niżej wymienione oferty: 

- Oferta Nr 1: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 32 017,93 zł.

- Oferta Nr 2 :  „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1. 

Cena brutto oferty = 24 727,41 zł.                 

- Oferta Nr3: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103  Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.  

Cena brutto oferty = 26 258,72 zł.      

                   W Części I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2, z Firmy: „SOKOŁÓW' S.A  08 – 300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1   , przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto.

                                                                            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieżymgr Mikołaj Golonko

 Białowieża, dnia 22.06.2015 r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5