Aktualności

Komputery w Naszym Domu

Komputery w naszym domu

Gmina Białowieża podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 100 gospodarstwom  domowym wraz z wyposażeniem je w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem z terenu gminy Białowieża, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej oraz dodatkowo z pomocy będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne.

22 grudnia 2015r. nasi podopieczni, którzy zakwalifikowali się do programu otrzymali komputery. Otwarte okno na świat sprawiło wiele radości ,a związana z tym możliwość rozwoju osobistego i realizowanie zainteresowań napawa ogromnym optymizmem. 

 

 

 

       

 

      

 

 

 

Lokalizacja DPS

    


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5