Ogłoszenie o wyborze oferty - art. mleczarskie

Nr DPS-II-230/ 08/M/15

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na:
 „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”  w Białowieży” . 

                   Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 uprzejmie informuje, że w postępowaniu na:
 „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu.

1. Oferta Nr 1: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122,
 - Cena  ofertowa brutto (w tym VAT) = 50 976,63  zł.

2. Oferta Nr 2: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4.
 - Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 53 185,29 zł.
  Jako najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, wybrano Ofertę Nr  1, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto (w tym VAT) ogółem: 50 976,63  zł, z Firmy:  Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA , 18 – 200  Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122.
 


                                                                                                           Dyrektor
                                                                                         Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”
                                                                                                        w Białowieży

                                                                                                   mgr Mikołaj Golonko
                               
                                                                             
Białowieża, dnia: 07.04.2015 r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5