Artykuły

Jubileusz 25-lecia Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik" w Białowieży

6 czerwca 2014 roku odbyły się obchody 25-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik" w Białowieży.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem ekumenicznym celebrowanym przez Proboszcza Parafii Prawosławnej w Białowieży ks. mitr. Sergiusz Korcha oraz Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Białowieży ks. Bogdana Popławskiego.

Wszystkich zgromadzonych przywitał Starosta Powiatu Hajnowskiego Pan Włodzimierz Pietroczuk. Jubileuszową uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Dyrektor Generalna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Wojewódko, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Elżbieta Rajewska – Nikonowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Mikołaj Michaluk, Wicestarosta Andrzej Skiepko, Wójt Gminy Białowieża Albert Litwinowicz, Kierownik Działu Pomocy Publicznej Podlaskiego Oddziału PFRON Grażyna Bogdańska, długoletnia Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Krystyna Golubiewska, Skarbnik Powiatu Hajnowskiego Aniela Majewska, Sekretarz Powiatu Hajnowskiego Maria Owerczuk, dyrektorzy domów pomocy społecznej województwa Podlaskiego, Dyrektorzy jednostek Powiatu Hajnowskiego, Hajnówki i Białowieży, przedstawiciele służb mundurowych – Policji i Straży Granicznej, sponsorzy, mieszkańcy i pracownicy DPS „Rokitnik". Dyrektor Domu Pan Mikołaj Golonko wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przedstawił historię Domu oraz podkreślił znaczenie wkładu pracy całego personelu w funkcjonowanie Domu oraz tworzenie jego przyjaznej atmosfery. Podziękował również mieszkańcom: „To Państwa obecność w placówce nadaje sens naszej pracy, skłania do refleksji nad życiem, uwrażliwia, uszlachetnia i wzbogaca w służbie drugiemu człowiekowi". Z okazji jubileuszu obdarował również symbolicznymi upominkami przedstawicieli Rady Mieszkańców, najstarszą 102-letnią mieszkankę oraz najdłużej, bo od 20 lat przebywającego w Domu mieszkańca, a także emerytowane pracownice.

 

 

 

Podniosłą chwilą było uhonorowanie zasłużonych pracownic Domu Pani Marii Karpiuk – głównej księgowej oraz Pani Raisy Dawidziuk – zastępcy dyrektora Medalami Złotymi za Długoletnia służbę przyznanymi Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Aktu dekoracji dokonała Dyrektor Generalna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Ewa Wojewódko.
W dalszej kolejności Dyrektor wraz ze Starostą wręczyli dyplomy uznania pracownikom tworzącym Dom od pierwszych dni jego istnienia tj. Marii Karpiuk, Raisie Dawidziuk, ks. mitr. Sergiuszowi Korch, Halinie Orzechowskiej, Monice Pałos, Lucynie Panasiuk, Annie Pańkowskiej, Alinie Parchotik, Helenie Wołkowyckiej, Aleksemu Wołkowyckiemu oraz za duży wkład pracy w funkcjonowanie Domu Annie Leoniuk i Annie Szawkało.

 
Dyrektor również przyjął wyrazy uznania dla swojej wieloletniej pracy od Starosty oraz przybyłych gości. Po krótkiej przerwie uroczystość zakończył występ wokalny mieszkańców Domu oraz wolontariuszy z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Białowieży. Był on rezultatem współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Białowieży oraz Białowieskim Ośrodkiem Kultury w ramach projektu „Białowieski Folklor".

Za swoja szczodrość sponsorzy otrzymali Certyfikaty Dobroczynności. W przygotowaniu uroczystości wsparli nas:
- Hotel BIAŁOWIESKI Białowieża
- INTER BROKER Sp. z o.o. Oddział Białystok
- SOKOŁÓW S.A. Sokołów Podlaski
- IPSON Sp. z o.o. Warszawa
- IGLOTEX-ŁUKASZ Sp. z o.o. Porosły
- NEGRESKO Sp. z o.o. Łomża
- „MANGO" Hajnówka
- DOMLUX-MARKET Hajnówka
- PPHU „OPAL" w Hajnówce
- HERMES Sp. z o.o. Białowieża


 


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5