Artykuły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

OGŁOSZENIE


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ROKITNIK” W BIAŁOWIEŻY UL. CENTURA 2, TEL. 85 6812424 SPRZEDA :

 

1. Samochód Daewoo Nubira 1,6 SX kat. Nr rej. BHA K 173, rok produkcji 1997, przebieg: 234897 km, za cenę nie niższą niż: 1450,00 zł.

2. Przyczepę lekką Wiola, W-600/C/0 nr rej. BHA 60 PA,rok produkcji 2010, za cenę nie niższą niż: 2000,00 zł..

 Oferty pisemne z podaniem oferowanej ceny zakupu, nazwy Firmy lub imienia i nazwiska oferenta, dokładnego adresu i nr telefonu, zainteresowani mogą składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Oferta na zakup samochodu Nubira i przyczepy Wioli - nie otwierać przed dniem: 26.05. 2014 r. i godz. 11,15”, w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2, w pok. nr 48 (sekretariat) na II piętrze, w terminie do dnia 26.05. 2014 r. do godz. 11,oo.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu i złożeniu oferty jest wypowiedzenie przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC z chwilą nabycia pojazdu – podpisania umowy kupna -sprzedaży pojazdu.

Komisja dokona publicznego otwarcia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu: 26.05.2014 r. o godz. 11,15 w siedzibie tut. Domu w świetlicy Nr 20 na I piętrze.

Pojazdy można oglądać w dniu: 26.05. 2014 r. w godz. od 9.oo do 11,oo .

Można składać oferty zakupu na oba pojazdy lub na wybrany pojazd.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący sprzedaż wybiera tego nabywcę, którego oferta została złożona najwcześniej.

W stosunku do ofert przysłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu potwierdzona przez Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży.

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży

 mgr Mikołaj Golonko

 

 Białowieża, dnia: 07.05.2014 r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5