Artykuły

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr DPS-II-230/ 08/M/14INFORMACJA

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:

„Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” .

Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 uprzejmie informuje, że w postępowaniu na:

„Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

  1. Oferta Nr 1: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122,

- Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 65.450,07 zł.

 2. Oferta Nr 2: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4.

- Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 62.874,32 zł.

 Jako najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, wybrano Ofertę Nr 2 , przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto (w tym VAT) ogółem: 62.874,32 zł, z Firmy: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, 15 – 959 Białystok, ul. Handlowa 4.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży

 mgr Mikołaj Golonko

 

 

Białowieża, dnia: 07.04.2014 r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5