Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy

 

DPS-II-230/12/O/13

INFORMACJA

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” .

Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone następujące ważne oferty:
1. Oferta Nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”, 07-200 Wyszków ul. Serocka 11 A.

z ceną: 3597,75 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego, która otrzymała: 99,40 punktów.

2. Oferta Nr 2 złożona przez:

P. P. H. U. „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, 17 – 200 Hajnówka, ul. Targowa 84,

z ceną: 3578,07 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego, która otrzymała: 100 punktów.

 

W związku z tym, że jedynym kryterium była cena 100 %, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 przedstawiającą najniższą cenę: 3578,07 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego, złożoną przez: P.P.H.U. „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, 17-200 Hajnówka, ul. Targowa 84. DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży

mgr Mikołaj Golonko

 

Białowieża, dnia 06.11.2013 r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5