INF. o wyborze oferty

 

Nr DPS-II-230/17/W/13

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

 

W Część I. „Wędliny wieprzowe” złożono niżej wymienione oferty:

 

1. Oferta Nr 2 : „FRANKO” Kowalewicz Sp. J. , 15 – 111 Białystok, Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 4, Hurtownia Drobiu, Mięsa i Wędlin.

Cena brutto oferty = 42.157,50 zł.

41.526,03

-------------------- = 0,985 x 100% x 100 pkt. = 98,50 punktów.

42.157,50 zł

 

2. Oferta Nr 3: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 46.761,27 zł.

41.526,03 zł

-------------------- = 0,888 x 100% x 100 pkt. = 88,80punktów.

46.761,27 zł

 

3. Oferta Nr1: Firma: „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 41.526,03 zł.

41.526,03 zł

-------------------- = 1,000 x 100% x 100 pkt. = 100punktów.

41.526,03 zł

 

4. Oferta Nr 4: Firma: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 42.380,10 zł.

41.526,03 zł

------------------ = 0,979 x 100% x 100 pkt. = 97,90punktów.

42.380,10 zł

 

WCzęści I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, z Firmy „SOKOŁÓW” S. A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto: 41.526,03 zł.

 

 

 

Zastępca Dyrektora

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

  

Nr DPS-II-230/18/W/13

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawęwędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

 

W Części II. „Wędliny drobiowe” złożono niżej wymienione oferty:

 

1. Oferta Nr 2 : „FRANKO” Kowalewicz Sp. J. , 15 – 111 Białystok, Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 4, Hurtownia Drobiu, Mięsa i Wędlin.

Cena brutto oferty = 4.207,88 zł.

 

4.096,05

-------------------- = 0,973 x 100% x 100 pkt. = 97,30 punktów.

4.207,88 zł

 

 

2. Oferta Nr 3: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

Cena brutto oferty = 5.624,86 zł.

 

4.096,05 zł

-------------------- = 0,728 x 100% x 100 pkt. = 72,80punktów.

5.624,86

 

3. Oferta Nr1: Firma: „SOKOŁÓW” S.A. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

Cena brutto oferty = 4.103,09 zł.

4.096,05 zł

-------------------- = 0,998 x 100% x 100 pkt. = 99,80 punktów.

4.103,09 zł

 

4. Oferta Nr 4: Firma: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

Cena brutto oferty = 4.096,05 zł.

4.096,05 zł

------------------ = 1,00 x 100% x 100 pkt. = 100punktów.

4.096,05 zł

 

 

W Części II jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Nr 4, z Firmy „AL BA” Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto:4.096,05 zł.

 

Zastępca Dyrektora

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

 

 

Raisa Dawidziuk

Białowieża, dnia 14.06.2013 r.

 

Nr DPS-II-230/19/W/13

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawęwędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

 

 

 

W Części III. „Mięso drobiowe” złożono niżej wymienione oferty:

 

 

 

1. Oferta Nr 2 : „FRANKO” Kowalewicz Sp. J. , 15 – 111 Białystok, Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 4, Hurtownia Drobiu, Mięsa i Wędlin.

 

Cena brutto oferty = 13.763,40 zł.

 

 

 

12.996,90 zł

 

-------------------- = 0,944 x 100% x 100 pkt. = 94,40 punktów.

 

13.763,40 zł

 

 

 

 

 

2. Oferta Nr 3: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

 

Cena brutto oferty = 14.022,98 zł.

 

 

 

12.996,90 zł

 

-------------------- = 0,926 x 100% x 100 pkt. = 92,60 punktów.

 

14.022,98 zł

 

 

 

3. Oferta Nr1: Firma: „SOKOŁÓW” S.A., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

 

Cena brutto oferty = 12.996,90 zł.

 

12.996,90 zł

 

-------------------- = 1,000 x 100% x 100 pkt. = 100 punktów.

 

12.996,90

 

 

 

4. Oferta Nr 4: Firma: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

 

Cena brutto oferty = 14.499,45 zł.

 

12.996,90 zł

 

------------------ = 0,896 x 100% x 100 pkt. = 89,60punktów.

 

14.499,45 zł

 

 

 

W Części III jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 z Firmy: „SOKOŁÓW” S.A., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1, przedstawiającą najniższa cenę ofertową brutto: 12.996,90 zł.

 

 

 

Zastępca Dyrektora

 

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

 

 

 

 

 

Raisa Dawidziuk

 

Białowieża, dnia 14.06.2013 r.

 

Nr DPS-II-230/20/W/13

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawęwędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

 

 

 

W Części IV. „Mięso wieprzowe, wołowe i podroby” złożono niżej wymienione oferty:

 

 

 

1. Oferta Nr 2 : „FRANKO” Kowalewicz Sp. J. , 15 – 111 Białystok, Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 4, Hurtownia Drobiu, Mięsa i Wędlin.

 

Cena brutto oferty = 48.686,40 zł.

 

 

 

40.440,75

 

-------------------- = 0,830 x 100% x 100 pkt. = 83,00 punktów.

 

48.686,40 zł

 

 

 

 

 

2. Oferta Nr 3: „M” Zakład Masarski D. i I. Pachwicewicz Sp. J. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 16 A.

 

Cena brutto oferty = 45.462,21 zł.

 

 

 

40.440,75 zł

 

-------------------- = 0,889 x 100% x 100 pkt. = 88,90 punktów.

 

45.462,21 zł

 

 

 

3. Oferta Nr1: Firma: „SOKOŁÓW” S.A., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550 – Lecia 1.

 

Cena brutto oferty = 43.604,51 zł.

 

40.440,75 zł

 

-------------------- = 0,927 x 100% x 100 pkt. = 92,70punktów.

 

43.604,51

 

 

 

4. Oferta Nr 4: Firma: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d.

 

Cena brutto oferty = 40.440,75 zł.

 

40.440,75 zł

 

------------------ = 1,000 x 100% x 100 pkt. = 100punktów.

 

40.440,75 zł

 

 

 

W Części IV jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 z Firmy: „AL BA” Sp. J. Podlaskie Centrum Mięsne, Żuraw i Gryko, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2 d, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto: 40.440,75 zł.

 

 

 

Zastępca Dyrektora

 

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

 

 

 

 

 

Raisa Dawidziuk

 

Białowieża,dnia 14.06.2013 r.

 

 

 

Raisa Dawidziuk

Białowieża, dnia 14.06.2013 r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5