INFORMACJA 16.04.2013

 

Nr DPS-II-230/14/M/13

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:

„Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” .

 

Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:

„Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu.

Jedynym kryterium była cena - 100% .

1. Oferta Nr 1 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122,

  • Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 76.318,73 zł.

  • Oferta uzyskała punktów : 100.

2. Oferta Nr 2: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4.

  • Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 79.850,93 zł.

  • Oferta uzyskała punktów: 95,50.

 

Jako najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, wybrano Ofertę Nr 1 , przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto (w tym VAT) ogółem: 76.318,73 zł, z Firmy: Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122.

 Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży

mgr Mikołaj Golonko

 

Białowieża, dnia:16.04.2013 r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5