Informacja 20120423

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”  w Białowieży” .  Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:  „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone trzy  oferty niepodlegające odrzuceniu. Jedynym kryterium była cena - 100% .1.Oferta Nr 1: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122, Magazyn Nr 20 w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 52.  Cena  ofertowa brutto (w tym VAT) = 83263,96 zł. Oferta uzyskała  punktów : 96,40 . 2. Oferta  Nr 2: Arhelan Burzyńscy  Spółka Jawna 17-100  Bielsk Podlaski, ul. Piłsudskiego 43. Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 105875,71 zł. Oferta uzyskała  punktów: 75,80. 3. Oferta Nr 3: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4. Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 80254,14 zł.Oferta uzyskała  punktów: 100. Jako najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, wybrano Ofertę Nr  3 , przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto (w tym VAT) ogółem: 80254,14 zł,   z Firmy:  Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15 – 959  Białystok, ul. Handlowa 4.      

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży
mgr Mikołaj Golonko        

Białowieża, dnia:23.04.2012 r. 
                                                                                               


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5