Artykuły

Srebrny Krzyż Zasługi

15 kwietnia 2011 r. Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Ewa Wojewódko w imieniu Wojewody Podlaskiego odznaczyła Mikołaja Golonko – dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

   

      Uhonorowanie odbyło się podczas uroczystości 60-lecia Towarzystwa Walki z Kalectwem w Wyższej Szkole Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Henryk Waszkowski – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Zenon Chwieśko – Prezes Podlaskiego Zarządu  Towarzystwa Walki z Kalectwem, prof. dr hab. Zbigniew Puchalski – Rektor Wyższej Szkole Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
       Według ustawy z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa i obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu i obywatelom.
          Mikołaj Golonko, pomocą społeczną i osobami niepełnosprawnymi zajmuje się od 25 lat. Od 1989 roku prowadzi Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży. M.in. na bazie domu pomocy stworzył ośrodek rehabilitacyjny w którym organizowane są turnusy rehabilitacyjne; utworzył w okresach jesienno-zimowych punkt pomocy dla osób pozostających w warunkach zagrożenia ich życia lub zdrowia z powodu wychłodzenia organizmu. W roku 1998 otrzymał Srebrną Odznaka „Zasłużony Białostocczyźnie”, a w 2005 r. Złotą Odznaką TWzK.
           Odznaczenie traktuję jako uznanie dla całego personelu Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży  ale także bodziec do jeszcze lepszej pracy na rzecz drugiego człowieka – mówi Mikołaj Golonko.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5