Wsparcie

Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” otrzymał wsparcie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021r. z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Całkowita kwota wsparcia przekazana dla Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”- 44 614,00zł

Więcej informacji  


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5