Artykuły

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Drugi nabór do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej między Skarbem Państwa- Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Okres realizacji projektu trwa od 1 maja 2020r. do 31 sierpnia 2021r. Grant został przyznany na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pielęgniarkom Domu Pomocy Społecznej "Rokitnik" w Białowieży.

WięcejSzablon_DPS szablon Joomla 2.5