Szkolenie

W dniu 30.04.2020r w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży odbyło się szkolenie pracowników Domu, dotyczące zapobiegania i przestrzegania zasad higieny podczas panującej pandemii covid -19. Szkolenie zostało przeprowadzone przez nasze pracownice, które również odbywają czynną służbę w Wojsach Obrony Terytorialnej.

Podczas prezentacji zostały przekazane informacje na temat covid -19 oraz przedstawiono poprawne użytkowanie odzieży ochronnej z zachowaniem bezpieczeństwa podczas pracy. Na dzień dzisiejszy w naszym Domu dzięki przestrzeganiu wszystkich wytycznych i zasady wskazanych przez Główny Inspektorat Sanitarny nie odnotowaliśmy żadnych przypadków zarażenia wśród personelu i mieszkańców.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5