OGŁOSZENIE

DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  „ROKITNIK” W  BIAŁOWIEŻY,   17 – 230  BIAŁOWIEŻA,  UL. CENTURA 2, TEL. 85 6812424  OGŁASZA  SPRZEDAŻ UŻYWANYCH MASZYN PRALNICZYCH: 

1. Suszarki bębnowej elektrycznej SB – 8 E, rok produkcji 1990, moc zainstalowania 12,4 kW, wsad 8 kg – szt.1.      Cena wywoławcza 1000,00 zł brutto.
2. Prasownicy elektrycznej nieckowej PE – 3, rok produkcji 1990, moc zainstalowania 13,05 kW – szt.1.                   Cena wywoławcza 1000,00 zł  brutto.
3. Pralnicy bębnowej elektrycznej  PCE – 15.2, rok produkcji 1988, moc 18,5 kW, wsad 15 kg.                   Cena wywoławcza 1000,00 zł brutto.

 

Oględzin MASZYN można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9,oo – 13,oo. 
Pisemną ofertę zakupu w zaklejonej kopercie z napisem „Zakup maszyn pralniczych – nie otwierać do dnia 10.08.2017 r. do godz.11,15”,     należy dostarczyć do sekretariatu  tut. Domu w terminie do dnia 10.08.2017 r. do godz.11,00.
Maszyny zostaną sprzedane oferentowi, który złoży ofertę zakupu z najwyższą ceną brutto. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę zakupu.
Otwarcie ofert zakupu odbędzie się w dniu 10.08.2017 r. o godz.11,15 w świetlicy tut. Domu.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za braki lub wady ukryte.
Jednocześnie zastrzega się prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

        

       Z – ca Dyrektora
    Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

       Raisa Dawidziuk

Białowieża, dnia 27.07.2017 r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5