Aktualności

„Tradycje i obyczaje Polaków”

19.04.2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plastycznej ,której tematem przewodnim były tradycje i obyczaje Polaków. Nasz dom reprezentowała Pani Maria Bielenia ,która wykonała 5 prac i otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy! 

 


 


Komunikat wojewódzkiego konkursu plastycznego

„Tradycje i obyczaje Polaków”
 XV Spotkania Integracyjne
Białystok2017 r.

Komisja w składzie:

 1. Krystyna Kunicka – kierownik Działu Sztuk Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
 2. Piotr Gutowski – pracownik Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
 3. Dorota Świdzińska - instruktor plastyki Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

stwierdziła, że w konkursie wzięło udział 14 placówek specjalnych z Białegostoku                     i Województwa Podlaskiego. Oceną objęto 105 prac dzieci i młodzieży z placówek szkolnictwa specjalnego, warsztatów terapii zajęciowej, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i środowiskowych domów samopomocy.

 

Nagrodę Grand Prix otrzymuje

 1. Mariusz Stankiewicz z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, instruktor Dorota Kłoczko (cztery prace).

 

Nagrody równorzędne otrzymują:

 1. Kacper Wasilewski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu, instruktor Artur Nowacki;
 2. Sebastian Malinowski z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie im. Jana Pawła II, instruktor Ewa Poważa;
 3. Michał Milkiewicz z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie im. Jana Pawła II, instruktor Bożenna Łukaszewicz;
 4. Aleksandra Ptak z Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku, instruktor Monika    Maksimiuk;
 5. Paula Skiba z Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku, instruktor Renata Górska;
 6. Radosław Parfieniuk z Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku, instruktor Renata Górska;
 7. Monika Pawluczuk z Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Białostockiej, instruktor  Ewa Tarnowska –Arcimowicz;
 8. Agnieszka Skomin z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, instruktor Dorota Kłoczko.

Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 1. Marek Bielski z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, instruktor Dorota Kłoczko (trzy prace);
 2. Michał Natunewicz z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, instruktor Dorota Kłoczko;
 3. Agnieszka Karpienia z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, instruktor Dorota Kłoczko;
 4. Bartosz Szpakowicz z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce, instruktor Joanna Plewa;
 5. Maria Bielenia z Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, instruktor Anna Leoniuk;
 6. Karol Dąbrowski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu, instruktor Barbara Milewska;
 7. Piotr Paweł Kulesza ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu, instruktor Artur Nowacki;
 8. Danuta Wyrozębska ze Środowiskowego Domu Samopomocyw Ciechanowcu, instruktor Ewelina Maria Frankowska;
 9. Roman Warpechowski z Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Białostockiej, instruktor  Ewa Tarnowska –Arcimowicz;
 10. Ewa Zimnoch z Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku, instruktor Renata Górska;
 11. Jakub Chociej z Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku, instruktor Renata Górska;
 12. Klaudia Sokół z Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku, instruktor Renata Górska;
 13. Damian Gryko z Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku, instruktor Monika    Maksimiuk;
 14. Radosław Parfieniuk z Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku, instruktor Monika    Maksimiuk;
 15. Mateusz Judycki z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie im. Jana Pawła II, instruktor Bożenna Łukaszewicz.

 

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują laureatom oraz ich opiekunom. Uroczyste podsumowanie konkursu, otwarcie wystawy oraz wręczenie  nagród i wyróżnień odbędzie się 19 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 10.00w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku ul. Warszawska 79 a.

 

 

Lokalizacja DPS

    


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5