Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DPS-II-230/10/O/16

Informacja

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, poniżej 30000 euro, na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

 Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone następujące ważne oferty:

1.     Oferta Nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „Z. Niziński” 07 - 200 Wyszków , ul Serocka 11 A,

z ceną: 2 604,59 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego.

2. Oferta Nr 2  złożona przez:

„PRONAR” Sp. z o.o. 17 - 210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A, Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, 15 - 399 Białystok, ul. Handlowa 6 H, z ceną: 2 730,60 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego.

3. Oferta Nr 3  złożona przez:

P. P. H. U. „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, 17 - 200 Hajnówka, ul. Targowa 84,

z ceną: 2 624,82 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego.

W związku z tym, że jedynym kryterium była cena brutto, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr l przedstawiającą najniższą cenę: 2 604,59 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego, złożoną przez: Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „Z. Niziński” 07 - 200 Wyszków, ul. Serocka 11 A.

 

 Dyrektor

                                                                     Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

                                                                                     w Białowieży

                                                                                  mgr Mikołaj  Golonko

Białowieża, dn. 14.11.2016r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5