Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- na dostawę artykułów spożywczych

Nr DPS-II-230/9/S/16

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na:

 „Dostawę artykułów  spożywczych do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”  w Białowieży” . 

 

                   Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 uprzejmie informuje, że w postępowaniu na:

 „Dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu.

1. Oferta Nr 1 : Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4.

 - Cena ofertowa brutto (w tym VAT) = 17982,65 zł.

2. Oferta Nr  2 : SPOŁEM  Powszechna Spółdzielnia Spożywców  17-100  Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31

 - Cena  ofertowa brutto (w tym VAT) =  21554,88  zł.

 

   Jako najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, wybrano Ofertę Nr  1, przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto (w tym VAT)  z Firmy: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego  15 – 959  Białystok, ul. Handlowa 4.

 

                                                                               Dyrektor

                                                              Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

                                                                             w Białowieży

                                                                        mgr Mikołaj  Golonko

                                                                                                          

Białowieża, dnia: 16.05.2016 r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5